Rester av hyttpipan. Foto från Karlskogas hembygdsförening

Kvarndammen med kvarnstugan och "Anders Erssgården". Vykort före 1929.

Älvgården även kallad Israel av nuvarande ägare.

Utsikt över Älvhyttan från gården Gatan.

Här kommer att fyllas på med foton från byn.
Både gamla och nya.