Litteratur

Stora boken om Naturfenomen av Claes Svahn


På sidorna 161 till 162 skriver han om Dytuvan i Älvlången.Älvhyttan en Bergslagsby med anor 
Astrid Andersen, 2017