Troligen om 2 - 3 år

Senaste nytt

NU-läget:
Kulturvårdsenheten har inte fått några pengar 2009 till projektarbete om kulturreservat så man vet ännu inte hur man kommer att arbeta vidare med projektet med Älvhyttans kulturreservat.

Länsstyrelsen har arbetat med att få fram material om Älvhyttan.
En sammanställning har gjorts över byns gårdar och hus av Sune och Edith Karlsson, 2008.
En utredning har gjorts om landskapsbilden i byn.
Dalarnas högskola har arbetat med en virtuell guidad slinga runt byn. Den beräknas blir klar framåt sommaren.

Ett möte med byns befolkning kommer att hållas i sommar eller höst 2009.

Mia Geijer är projektledare